Sportslig ledelse

Den sportslige ledelsen i Stord HK består av:

Navn Funksjon Telefon E-post
Jonas Sjølin Hovedtrener A-lag 472 56 199 jrsjolin@hotmail.com
Rune Skjærvold  Ass.trener A-lag  411 05 354  rune.skjaervold@gmail.com
Ann-Helen Hareide Lagleder A-lag 977 55 828 anhareid@gmail.com
Mikael Søgaard Hovedtrener B-lag 415 20 052 mikaelsgaard@hotmail.com
Øyvind Nyhammer Styreleder 975 36 027 oyvind@stordhk.no
Sigurd Sævareid Sportslig leder 954 19 989 sigurd@stordhk.no

Felles e-postadresse: ledelse@stordhk.no